WHO lanserar e-utbildning för ökad psykisk hälsa

2022-04-05

Tisdagen den 12 april arrangerar Världshälsoorganisationen (WHO) en global lansering av sin e-utbildning QualityRights. En utbildning som syftar till att främja psykisk hälsa, undanröja stigmatisering och främja integration i samhället.

Det råder en global enighet om att rådande attityder och praxis kring psykisk ohälsa måste förändras. Men i länder över hela världen, oavsett inkomstnivå, har det kollektiva responsen på det skriande behovet av förändring varit otillräckligt. Det behöver göras mycket mer. Stigmatisering och diskriminering måste ersättas med hopp, acceptans och integration i samhället. Dessutom måste vården och dess olika tjänster, politik och lagar  återspegla ett personcentrerat, rättighetsbaserat och holistiskt synsätt.

WHO bjuder nu in till sitt innovativa e-utbildningsprogram QualityRights. Ett program som syftar till att förändra attityder och praxis inom psykisk hälsa. E-utbildningen är ett verktyg för att bekämpa stigmatisering och diskriminering och främja psykisk hälsa, återhämtning och integration i samhället. Den ger hundratusentals människor möjlighet att lära sig hur de kan ta hand om sin egen psykiska hälsa, hur de kan stödja andra och hur de kan skapa hållbara tjänster och insatser för psykisk hälsa. WHO:s mål med lanseringen och efterföljande utbildningsinsatser är att 5 miljoner människor världen över ska ha slutfört e-utbildningen i slutet av 2024.

Läs med om WHO:s e-utbildning (engelska) >>

Anmäl dig till WHO:s lansering den 12 april kl. 15.00 >>