Workshop med Dr. Lucy Johnstone

2023-04-17

Lördagen den 15 april hade styrelsen en workshop med Dr. Lucy Johnstone, en av huvudförfattarna till brittiska psykologförbundets alternativ till dagens diagnosmanualer, The Power Threat Meaning Framework (PTMF).

Efter våra tidigare kontakter med både brittiska psykologförbundet och Dr. Lucy Johnstone var det med stor glädje som vi fick ta emot Johnstone under hennes allra första Sverigebesök. Besök som bland annat innehöll en föreläsning för närmare 100 intresserade på Marie Cederschiölds Högskola.

Johnstone inledde workshopen med att gå genom bakgrunden och grunderna för PTMF. Diskussionerna under workshopen kom att handla om hur vi kan förstå, bemöta och förebygga psykiskt lidande samt hur vi kan bäst kan bidra till samhällsförändring som vi som förening finns till för.

Från styrelsens sida känner vi oss inspirerade av att vi som förening får vara en del av det internationella nätverk som växer fram för en förändring. En förändring som påtagligt är på gång.

Styrelsen