FAP leder översättningen av banbrytande vägledning

2019-12-06

Onsdagen den 4 december lanserade The Council och Evidence-based Psychiatry (CEP), tillsammans med Storbritanniens fem största terapeutorganisationer, en banbrytande vägledning för yrkesverksamma som arbetar med människor som tar eller trappar ner psykofarmaka. FAP har efter kontakt med ledningsgruppen för den brittiska vägledningen fått äran att leda översättningsarbetet av dokumentet till svenska.

Efter att brittiska Public Health England (PHE) och National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ändrat sina riktlinjer tidigare i höst, har nu Storbritanniens fem största psykologiska terapeutorganisationer enats om en ny vägledning till yrkesverksamma, Guidance for Psychological Therapists – Enabling conversations with clients taking or withdrawing from prescribed psychiatric drugs.

Organisationerna som deltagit i framtagandet av den brittiska vägledningen är British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP), The British Psychological Society, UK Council for Psychotherapy (UKCP), National Survivor User Network (NSUN), The National Counselling Society (NCS). Tillsammans representerar organisationerna över 80 000 psykologer, psykoterapeuter och rådgivare. Arbetet med vägledningen har även skett med stöd av The All-Party Parliamentary Group for Prescribed Drug Dependence (The APPG for PDD).

Efter tidigare kontakter med ledningsgruppen för den brittiska vägledningen har FAP nu fått äran att leda arbetet med översättningen av dokumentet till svenska. Arbetet med översättningen kommer att ske som en del i föreningens redan pågående arbete med Psykofarmakakollen, ett praktiskt stödmaterial till yrkesverksamma, vårdsökande, anhöriga, samt andra intresserade.

Har du frågor eller funderingar, eller om du vill vara med i översättningsarbetet kan du kontakta undertecknad på lasse@lassemattila.com för mer information.

Lasse Mattila
Ordförande