Historisk styrelsehelg på Skillebyholm

2022-06-30

Helgen den 17-19 juni sågs styrelsen i ett historiskt möte på Skillebyholm i Ytterjärna. Syftet med mötet var bland annat att diskutera visioner och mål för föreningen samt för att planera kommande verksamhetsåret utifrån dessa och utifrån i årsmötet beslutad verksamhetsplan.

Under helgen 17-19 juni träffades styrelsen för första gången över en helg för att göra en gemensam samtidsanalys och för ett föra ett djupare samtal om hur vi på bästa sätt kan bidra till den samhällsförändring vi vill se och finns till för. Kärnfrågorna som behandlades under helgen var: Varför? Vad? Hur? När?

Bland några av slutsatserna efter helgens samtal om prioriterade verksamhetsområden och aktiviteter återfanns;

  • Artiklar
  • Remissyttranden
  • Konferens, föreläsningar & andra live-events
  • Kampanjarbete
  • Initiativ till att undersöka skapandet av en tankesmedja

Styrelsen fastställde även under helgen datumet för vårt nästa årsmöte. Datumet beslutades till lördagen den 18 mars 2023. Tanken är att i samband med årsmötet hålla ett seminarium om olika vägar till hållbar återhämtning. Mer information om både årsmötet och om seminariet kommer allt eftersom planeringen framskrider.

Under helgen pratade vi även om möjligheten att presentera föreningen och styrelsen närmare för både medlemmar och allmänheten. Detta bland annat genom intervjuer av styrelseledamöterna.

Efter en givande och inspirerande helg ser fram emot fortsatta arbetet i både styrelsen och bland övriga medlemmarna.

Tillsammans gör vi skillnad!

Lasse Mattila
Ordförande