Idag har vi bytt namn och heter nu Riksföreningen Kontext

2023-10-28

Vid dagens extra årsmöte har vi tagit ännu ett historiskt steg som förening. Årsmötet har, i enlighet med styrelsens förslag, beslutat att föreningens nya namn är Riksföreningen Kontext.

Den 11 juni beslutade årsmötet att vidga föreningens syfte och ändamål och byta föreningens namn. Styrelsen fick då också i uppdrag att leda processen med namnbytet och kalla till ett extra årsmöte för verkställandet av årsmötets beslut i ett extra årsmöte under hösten.

Närmare 90 namnförslag från medlemmarna

Styrelsen har efter årsmötet den 11 juni bjudit in samtliga medlemmar till att lämna in namnförslag som harmoniserar med föreningens utvidgade syfte och ändamål. Till vår stora glädje inkom det närmare 90 namnförslag, som styrelsen sammanställde och diskuterade under styrelsehelgen i Stockholm den 1-3 september.

Workshop om namnbytet

Efter sammanställningen av de inkomna förslagen bjöd styrelsen samtliga medlemmar till en worskhsop den 18 september. Detta för att ge medlemmarna möjlighet att reflektera kring de inkomna namnförslagen samt lämna synpunkter på de tankar som styrelsen presenterat inför workshopen.

Årsmötets beslut om nytt namn: Riksföreningen kontext

Utifrån inkomna förslag och de samtal som förts både inom styrelsen och i den av styrelsen anordnade workshopen med medlemmarna den 18 september 2023 hade styrelsen inför dagens extra årsmöte föreslagit att föreningen byter namn till Riksföreningen Kontext, samt att föreningen i sin framtida kommunikation utåt, när detta känns lämpligt, också använder ett eller flera förtydligande ”bylines” som kortfattat beskriver föreningens syfte och ändamål närmare. Ett förslag som antogs av årsmötet.

Ny grafisk profil och arbetet framåt

Det som vi nu har framför oss är ett skapande av ny grafisk profil och en kommunikationsstrategi så att vi så fort som möjligt kan lansera en nu plattform för vårt fortsatta arbete och vår kommunikation. Det känns spännande och stimulerande!

Lasse Mattila
Ordförande
Riksföreningen Kontext