Kallelse till årsmöte samt inbjudan till workshop om peer support lördagen den 26 mars 2022

2022-03-03

Nu närmar sig årsmötet för 2022! Mötet kommer att äga rum lördagen den 26 mars 2022 kl. 13.00-15.00 på digitala plattformen Zoom.  Då mötet kommer att genomföras digitalt vore vi tacksamma om ni kunde anmäla till oss om ni avser att delta på mötet (så skickar vi en länk till mötet lite närmare). Anmälan kan ni skicka till undertecknad på lasse@lassemattila.com.

Föredragningslistan för årsmötet finner ni i föreningens stadgar (3 kap. 5 §; ärenden vid årsmötet). Då styrelsen kommer att föreslå en stadgeändring gällande antalet styrelseledamöter (för att möjliggöra fler styrelseledamöter) kommer även detta att behandlas under årsmötet.

Nedan finner du en sammanställning av de underlag som skickats/skickas till samtliga medlemmar inför mötet.

 • Förslag till dagordning
 • Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2021
  Bilaga 1.1: Balansrapport 2021
  Bilaga 1.2: Resultatrapport 2021
  Bilaga 1.3: Årsredovisning 2021
  Bilaga 1.4: Revisionsberättelse 2021
 • Bilaga 2: Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Bilaga 3: Styrelsens förslag till stadgeändring
 • Bilaga 4: Verksamhetsplan 2022
 • Bilaga 5: Valberedningens förslag till styrelse 2022

 

Workshop om peer support

Före årsmötet, kl. 10.00-12.00, kommer vi även att arrangera en för alla medlemmar kostnadsfri workshop om peer support i ledning av Dunja Grisell. I workshopen medverkar även vår strategiska samarbetspartner, Återhämtningens Hus i Malmö, genom Ann-Charlotte Björklund. Då även workshopen kommer att ske digitalt vore vi tacksamma om ni kunde anmäla ert deltagande på workshopen till Dunja på dunja.grisell@gmail.com.

Väl mött den 26 mars!

Tillsammans gör vi skillnad!

Styrelsen för Föreningen Alternativ till psykofarmaka, genom

Lasse Mattila
Ordförande