Kan hästunderstödd terapi hjälpa vid stress och ångest?

2022-11-04

Natur och djur spelar en allt större roll för människans hälsa i en utmanande vardag. Naturunderstödd terapi där man samspelar med hästar intresserar allt fler.

Region Skåne har satsat på naturunderstödd rehabilitering (NUR) och inom vuxenpsykiatrin har nu flera patienter med stress, ångest och depression prövat en kombination av hästunderstödd terapi (HUT) och NUR på Humlamaden Grön Rehab i Veberöd. HUT är ett samspel mellan individen, hästen och miljön och utformas till terapeutiska aktiviteter som över tid kan främja välbefinnande och hälsa men också aktivitet och delaktighet.

Läs mer om hästunderstödda insatser på vår hemsida >>

Läs artikel om hästunderstödd terapi på Centrum för evidensbaserade psykosociala insatsers (CEPI) hemsida >>