Hästunderstödd terapi

Hästunderstödd terapi används som habilitering och rehabilitering för personer med fysisk funktionsnedsättning och syftar till att förbättra balans, muskulatur och koordination. Insatsen används även som tilläggsterapi inom psykosocial behandling och psykoterapi vid psykisk ohälsa. Syftet är då ökat välmående samt bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende. I dagsläget finns ingen norm för hur omfattande eller intensiv en insats med hästsunderstödd terapi bör vara. Insatserna kan dessutom variera i vilka aktiviteter förutom ridning man genomför med hästarna. Därför är det svårt att ge en generell bild av vilken effekt dessa insatser har.
Hästunderstödd terapi tas upp i Socialstyrelsens metodguide [1]. Forskningen på området har ökat de senaste åren och det är därför aktuellt att utreda om det finns vetenskapligt stöd för frågan.

Källa: SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

 

Länkar