Nytt datum klart för årsmötet

2020-03-22

Som vi informerat tidigare har styrelsen, utifrån senaste tidens utveckling gällande situationen kring coronavirus (covid-19), beslutat att flytta vårt planerade årsmöte i Stockholm den 29 mars 2020. Nya datumet för årsmötet blir söndagen den 8 november 2020, i anslutning till vår redan flyttade konferens, ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” som kommer att äga rum lördagen den 7 november 2020. Vi kommer att skicka en ny kallelse till alla medlemmar senast tre veckor innan mötet samt även lägga ut närmare information om mötet på vår hemsida.

Styrelsen, genom

Lasse Mattila
Ordförande