Vi befinner oss i ett ideologiskt vägskäl

2023-03-23

I lördags hade vi äntligen vårt efterlängtade årsmöte. Mötet, som slutade med ajounering, synliggjorde ett ideologiskt vägskäl som vi som förening befinner oss i. Antingen fortsätter vi att jobba med utgångspunkt i psykofarmakafrågan och utifrån det syfte och ändamål för föreningen som finns formulerade i föreningens stadgar idag – eller så jobbar vi med utgångspunkt i själva förståelsen för det psykiska/mänskliga lidandet och hur vi på bästa sätt kan både förebygga och avhjälpa det. Vi från styrelsen förespråkar det sistnämnda och hade också inför årsmötet lämnat in ett förslag om stadgeändring i denna riktning. Efter ett längre samtal beslutade årsmötet att pausa mötet och att ge Göran Högberg mandat att framarbeta ett hos föreningens medlemmar förankrat motförslag till styrelsens förslag. Ett förslag som ska presenteras inför nytt/fortsatt årsmöte inom 2-3 månader. Styrelsen har i uppdrag av årsmötet fastställt datumet för ett fortsatt möte till söndagen den 11 juni kl. 09.30-12.30. Underlagen till mötet kommer, enligt våra stadgar, att skickas ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen senast 3 veckor före mötet.

Lasse Mattila
Ordförande