Rapport från arbetsgruppen för Medicinkollen

2019-08-28

Med anledning av styrelsens beslut om att undertecknad skall fungera som styrelsens kontaktperson för arbetsgruppen för Medicinkollen, träffades denne med Göran Högberg för att diskutera det fortsatta arbetets utveckling. I takt med att FAP:s hemsida utvecklas, är det tänkt att Medicinkollen skall finnas med som ett viktig led i en tryggad guidning, för vård till patienter inom psykiatrin.

I mötet diskuterade vi även huruvida Medicinkollen skulle kunna fungera som ett oberoende stöd för patientsäkerhet vid medicinering med psykofarmaka, utan någon direkt personligt rådgivande funktion. Vidare kommer Medicinkollen kunna erbjuda stöd; före, under och efter en medicinsk behandling inom psykiatrin, för både kliniker och patienter, fritt att ladda ner. På hemsidan bör finnas länk till biverkningsrapportering, konsumentrapport biverkningar, samt riktlinjer för:

  • Uttrappningsschema – läkemedel
  • Biverkningsschema – läkemedel
  • Patienträttigheter
  • Behandlingsöversikt effekter / bieffekter samt övergripande behandlingsöversikt
  • Rättigheter och saker att tänka på, före, under och efter behandling

Medföljande dokument som tillhör Medicinkollen är i dagsläget signerat Göran Högberg, vilket han är öppen för att revidera om någon har synpunkter på att vilja vara medförfattare till. Förslagsvis bör det även på hemsidan finnas länkar till bland andra Rxisk, samt Equals föreläsningsserie.

Göran Högberg nämnde även eventuellt kommande projekt med att göra Medicinkollen tillgänglig i app format.

Vidare finns som medicinfritt alternativ en känsloreglering, HR-KBT.

I framtiden kan gruppen diskutera alternativa former för fysiska möten så som ev. studiecirkel, där lokal då kan erfaras via Studieförbundet. Tills vidare föreslår undertecknad Skype-möten med tanke på den geografiska spridningen av arbetsgruppens deltagare. Förslag till kommande mötestider kommer utannonseras via Doodle (finns både som kostnadsfri app och webbversion), varför undertecknad rekommenderar dig att följa länken och skapa ett konto (omröstning för mötestid kommer ske via en länk, se exempel).

Jeanette Nord