Vi summerar 2023 och ser fram emot 2024

2023-12-29

Ännu ett händelserikt år lider mot sitt slut. Mycket av arbetet under 2023, vårt femte verksamhetsår, har handlat om vår interna identitetsutveckling som förening. När jag nu summerat det snart gångna året så blir jag både stolt och inspirerad av det vi tillsammans har åstadkommit. Samtidigt känner jag att vi har det bästa framför oss och vi har mycket att se fram emot redan under 2024.

Även om året ännu inte är slut så ser jag redan fram emot att få dela även nästa år med er, och fortsätta vårt gemensamma arbete för den förändring som vi finns till för. Vill du fortsätta att vara med på resan så betala gärna din medlemsavgift för 2024 redan nu.

Vi har här nedan sammanställt några av de aktiviteter som vi genomfört under året.

Seminarium

Remissyttranden och politiskt förändringsarbete

Samarbeten

FAP/Kontext i media

Styrelsemöten

  • Styrelsen har under året haft tio (10) protokollförda möten. Utöver själva styrningen och ledningen av föreningen har styrelsen genomfört ett internt utvecklingsarbete med bland annat samtal om föreningens identitet och ändamål. Ett arbeta som bland annat utmynnat i utvidgning av styrelsens syfte och ändamål samt i bytet av föreningens namn.
  • I september arrangerade styrelsen även en årlig styrelsehelg, denna gång i Stockholm: Styrelsehelg i Stockholm.
  • Styrelsen har även i september arrangerat en digital workshop för alla medlemmar kring processen om föreningens namnbyte: Inbjudan till digital workshop om namnbytet.
  • Utöver de protokollförda mötena har styrelsen även under hösten haft en intern studiecirkel i temat The Power Threat Meaning Framework (PTMF) samt haft ett strategimöte i december.

Årsmöte

Vi ser fram emot att under 2024 få fortsätta det vi påbörjat och fortsätta erbjuda plattformar för nya idéer och initiativ för den samhällsförändring som vi finns till för.

Vill du engagera dig?

Vill du delta aktivt i vårt arbete och/eller i någon av våra arbetsgrupper så tveka inte att höra av dig till oss. Du behövs och det finns många sätt att bidra. Tillsammans gör vi skillnad!

Vi vill gärna se dig som medlem även 2024

Vi hoppas att du har upplevt ditt medlemskap i FAP/Kontext som meningsfullt och att du vill förnya medlemskapet även för 2024. Är det så att du inte redan har förlängt ditt medlemskap (OBS! alla som betalat medlemsavgiften efter den 1 oktober 2023 är automatiskt medlemmar även för 2024) kan du göra detta via vårt nya medlemssystem på hemsidan. Medlemsavgiften för 2024 är 50 kr för den med mycket begränsade ekonomiska resurser, 250 kr för enskild medlem, 350 kr för familjemedlemskap (samtliga familjemedlemmar) och 1 500 kr för stödmedlem (företag och andra föreningar). Varje insats, bidrag och medlem är viktig i arbetet för förändringen.

Tillsammans gör vi skillnad!

Lasse Mattila
Ordförande
Riksföreningen Kontext