Bortom diagnoserna – ett seminarium med Dr. Lucy Johnstone

2022-11-28

Kan de fenomen som vi i diagnosmanualerna DSM och ICD kategoriserar som psykiska sjukdomar ses om förståeliga och funktionella reaktioner på svåra livsomständigheter? Det är en av frågorna som kommer att diskuteras i ett seminarium med Dr. Lucy Johnstone fredagen den 2 december i Oslo. FAP kommer att delta i seminariet som arrangeras av webbmagasinet Mad in Norway.

Mer än 40 års forskning på och jakt efter biologiska orsaker till psykiskt lidande har inte lett till några hållbara resultat när det gäller vare sig den psykiska hälsan i samhället. Fredagen den 2 december arrangerar norska webbmagasinet Mad in Norway ett seminarium i Oslo med engelska psykologen Dr. Lucy Johnstone. FAP kommer att vara med och delta i samtalen.

Dr. Johnstone kommer under seminariet att presentera det av brittiska psykologförbundet., BPS, lanserade ramverket The Power Threat Meaning Framework (PTMF). Ett ramverk som BPS lanserat som ett alternativ till den psykiatriske diagnosmodellen och till dagens diagnosmanualer, DSM och ICD.

Seminariet inleds av överläkaren i psykiatri vid Universitetssjukhuset i Nord-Norge, Magnus P. Hald.

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka