Deltagare sökes till intervjustudie om neuropsykiatriska diagnoser utifrån unga vuxnas perspektiv och livslopp: hälsa, identitet och motstånd

2023-03-15

Har du blivit diagnostiserad med någon av diagnoserna ADHD, ADD och/eller autismspektrumtillstånd (inklusive diagnosen Aspergers syndrom och andra former av autismspektrumdiagnos) och vill ompröva, återkalla eller bara är kritisk mot diagnosen idag? Nu söker Fanny Edenroth Cato, fil.dr., postdoktor och universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, deltagare till en intervjustudie.

Mer information om studien finner du i Edenroth Catos annons nedan.


Hej!

Jag heter Fanny Edenroth Cato och söker dig som i barndomen eller tonår genomgått en utredning och har fått diagnosen adhd/add och/eller autismspektrumtillstånd ställd, men som i vuxen ålder är kritisk mot diagnosen. Du kanske också vill få den omprövad och återkallad. Observera att jag inte kan hjälpa dig med en eventuell omprövning, men jag är intresserad av att undersöka frågan som ett samhällsfenomen i vår tid och utifrån dina erfarenheter.

Data kommer att samlas in genom en intervju med mig där du kommer att få frågor kring dina upplevelser av att få eller ha en diagnos och hur det påverkat dig i livet. Du kommer att vara anonym. Intervjun kommer att genomföras antingen digitalt eller på en överenskommen plats och beräknas ta ca 1-1½ timme. När intervjuerna analyserats kommer resultaten att publiceras i artiklar och andra vetenskapliga texter. Inga riktiga namn kommer att förekomma i presentation av resultaten.

Kriterier för deltagande:

  • Du är 18 till 30 år gammal,
  • Du har blivit diagnostiserad med minst en av diagnoserna adhd/add och/eller autismspektrumtillstånd (innefattar diagnosen Aspergers syndrom och andra former av autism) i din barndom eller tonår,
  • Du vill ompröva, återkalla diagnosen och/eller är kritisk mot den i dag.

Vill du delta i studien eller få mer information? Kontakta då:

Fanny Edenroth Cato, via telefon/SMS: 08-120 762 11/072-147 41 46.

Jag som ansvarar för studien är:

Fanny Edenroth Cato, fil.dr., postdoktor och universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.