FAP ställer sig bakom öppna brevet för översyn och omarbetning av diagnossystemen

2020-03-02

Internationella ”Task Force of the American Psychological Association’s Division 32: Society for Humanistic Psychology” har i ett öppet brev, godkänt av flera ledande organisationer inom området för psykisk hälsa, uppmanat till betydande förändringar av våra aktuella diagnossystem (DSM, ICD). Detta i syfte att bekämpa fortsatta och kontinuerliga medikaliseringen av våra naturliga och normala reaktioner på livets påfrestningar.

Efter kontakt med representanter från arbetsgruppen för öppna brevet har FAP nu anslutit sig till och signerat brevet.

Mer information om öppna brevet finner du här (genom länken får du också möjlighet att ansluta dig till brevet).

En komprimerad version av öppna brevet finner du i pdf-format här.

Lasse Mattila