FAP i Ytterjärna Forum

2019-05-11

I Sverige förskrivs alltmer psykofarmaka. Inte minst till unga som i många fall mår dåligt därför att de inte fått sina grundläggande behov tillfredsställda. Antidepressiva läkemedel är beroendeframkallande och har risker som man inte upplyser tillräckligt om i Sverige. I senaste numret av Ytterjärna Forum intervjuas undertecknad om bakgrunden till FAP och om en del av det vi vill uppnå. Läs hela artikeln här.

Lasse Mattila