Inbjudan till samtal om bildandet av en nationell kampanjgrupp

2019-12-04

I takt med ökande förskrivningen av psykofarmaka höjs röster från såväl yrkesverksamma, vårdsökande som allmänheten för ökat patientinflytande och ökad valfrihet gällande behandlingsalternativen vid psykisk ohälsa i Sverige.

Vi, Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), vill gärna tillsammans med andra organisationer skapa en nationell kampanj för rätten till behandlingsalternativ för de vårdsökande inom psykiatrin som önskar annan behandling än psykofarmaka.

I syfte att undersöka intresset för bildandet av en gemensam kampanjgrupp (som sedan kan arbeta vidare med kampanjplan, besluta om kampanjnamn mm.) vill vi härmed bjuda in andra intresserade till förutsättningslösa samtal i Stockholm, Malmö och Göteborg.

  • Stockholm: lördagen den 25 januari 2020 kl. 10.00-13.00
  • Malmö: lördagen den 8 februari 2020 kl. 10.00-13.00
  • Göteborg: lördagen den 22 februari 2020 kl. 10.00-13.00

Intresse för att delta vid något av mötena kan anmälas till undertecknad på lasse@lassemattila.com. Vi är tacksamma om ni kan göra detta så fort som möjligt så kan vi planera träffarna närmare utifrån det, samt förse er med mer information om både plats och annan praktisk information inför mötena.

Väl mött!

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, genom

Lasse Mattila
Ordförande
Tel: 0708-22 79 95
E-post: lasse@lassemattila.com

Inbjudan som PDF

Du finner denna inbjudan som PDF-fil här.

Konferens om rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

För kännedom vill vi också nämna att vi sedan tidigare, oberoende av kampanjen, planerar en konferens lördagen den 28 mars 2020 om rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa. Plats för konferensen kommer att vara Stockholm. Mer information om konferensen finner ni på vår hemsida här.