Möte med finska Taho

2019-07-15

Under sommarens resa till Finland har undertecknad träffat representanter från föreningen Tarpeenmukainen hoito (Taho) i Helsingfors. I mötet med Taho, som skulle kunna betraktas som en finsk upplaga av FAP, pratade vi bl.a. om olika beröringspunkter och möjligheter till ett praktiskt samarbete genom informationsförmedling samt samarbete vid t.ex. olika arrangemang. FAP och Taho har tecknat medlemskap i varandras föreningar och vi ser fram emot ett nära samarbete med våra östra grannar framöver.

Lasse Mattila