Nu närmar sig vår efterlängtade konferens ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”

2021-07-10

Nu närmar sig vår efterlängtade konferens ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”. Konferens som vi pga. situationen med covid-19 flyttat vid tre tillfällen tidigare. Styrelsen har nu, efter att ha följt samhällsutvecklingen under de senaste månaderna, beslutat att genomföra konferensen enligt plan lördagen den 18 september.

Konferensen kommer att äga rum digitalt med möjlighet för den som vill att delta fysiska på plats i Stockholm. Antalet fysiska platser kan komma att begränsas utifrån svenska Folkhälsomyndighetens för konferenstidpunkten aktuella rekommendationer/restriktioner. Antalet digitala platser är obegränsat.

Mer information om konferensen och dess genomförande finner du på vår konferenssida här.