Nytt datum för konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”

2020-09-18

Efter att under de senaste månaderna och veckorna ha följt resonemangen kring pågående coronapandemin har styrelsen diskuterat genomförandet av vår planerade konferens, ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”, lördagen den 7/11.

Efter samtalen och utifrån aktuella situationen i både Sverige och Norge har vi i veckan fattat beslutet att flytta fram konferensen ytterligare en gång. Detta för att kunna tillhandahålla ett tryggt och säkert arrangemang som såväl våra åhörare, talare, som volontärerna kring konferensen kan känna sig bekväma med.

Efter avstämning med lokalarrangören, ABF Stockholm, är nya datumet för konferensen beslutat till lördagen den 27 mars 2021. Vi avser att genomföra konferensen detta datum enligt tidigare upplägg, och vid behov helt eller delvis digitalt. Vi avser därmed inte att flytta fram konferensen fler gånger (om inte något oförutsett inträffar gällande pandemin).

Har du redan bokat biljett/er till konferensen behöver du inte göra något. Bokade biljetterna gäller automatiskt det nya datumet.

Vi vill tacka er för ert tålamod och vi ser fram emot att ses på ett eller annat sätt lördagen den 27 mars 2021.

Allt gott!

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, genom

Lasse Mattila
Ordförande
+46 708 22 79 95
lasse@lassemattila.com

 

 

 

Mer information om konferensen, biljetter, samt praktisk information inför konferensen finner du på konferenssidan på vår hemsida här.