Peer support och mänskliga rättigheter – en möjlighet till inkludering av allas olika erfarenheter

2023-02-27

Nyligen skrev en av våra styrelseledamöter, Dunja Grisell, tillsammans med Ann-Charlotte Björklund från vår strategiska samarbetspartner, Återhämtningens Hus i Malmö, i en debattartikel i webbmagasinet Mad in Sweden.


Det psykiska lidandet ökar i Sverige och WHO förespråkar nya sätt att möta detta på, bland annat med hjälp av egenerfarna eller vad som kallas peer support. I det så ser vi flera risker när en förvanskad version av peer support implementeras i ett på många sätt bristfälligt system, skriver Sveriges första peer supporter Ann-Charlotte Björklund samt psykiatrikritiska aktivisten Dunja Grisell.

Psykiatriska diagnoser har blivit den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro i en rad ekonomiskt utvecklade länder, däribland Sverige. Utvecklingen med en allt större del av sjukfrånvaron kopplad till psykisk ohälsa har skett succesivt under en längre tid. I Sverige har de psykiatriska diagnosernas andel av den längre sjukfrånvaron ökat under de tre senaste decennierna, från 13 till 45 procent bland kvinnor och från 16 till 33 procent bland män.[1] Samtidigt har över en miljon svenskar fått antidepressiv medicin utskrivet.[2] Sammantaget vittnar detta om att det psykiska lidandet som fenomen är väldigt utbrett samt att det innebär stora samhällskostnader.

Läs hela artikeln >>