Psykofarmakakollen tar form

2020-02-02

Arbetsgruppen fortsätter med framställandet av praktiska stödmaterialet till yrkesverksamma och vårdsökande och materialet börjar nu ta form. Materialet avser att vara ett ”paraplymaterial” och omfatta flera olika komponenter, däribland;

Du kan läsa mer om Psykofarmakakollen samt hitta länkar till material på vår hemsida här.

Arbetsgruppen för Psykofarmakakollen, FAP