Konferens om rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

2019-11-10

Konferens om

Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

Lördagen den 28 mars 2020 kl. 09.00-17.00, Stockholm

I takt med ökande förskrivningen av psykofarmaka höjs röster från både myndigheter och bland allmänheten om ökat patientinflytande och om ökad valfrihet gällande behandlingsalternativen vid psykisk ohälsa i Sverige.

I syfte att inspirera och sprida kunskap om alternativ till dagens farmakologiska behandlingar vid psykisk ohälsa arrangerar Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”.

Anmäl ditt intresse redan nu via kontaktformuläret på hemsidan (ange namn, ev. organisation och mailadress) så skickar vi en inbjudan med mer information inom kort.

Mer information om konferensen kommer att publiceras på hemsidan löpande.

Inlägget får delas fritt till alla intresserade.

Väl mött!