Webinar om olika behandlingsalternativ och vägar till återhämtning vid psykisk ohälsa

2021-01-19

Igår, måndagen den 18 januari arrangerade vi, tillsammans med webbmagasinet Mad in Sweden, vårt andra webinar i vår serie om psykisk ohälsa. I detta andra webinar av fem utforskade vi olika behandlingsalternativ och vägar till återhämtning utifrån frågeställningen: Finns det sätt att läka och närma sig psykiskt lidande som inte bygger på psykofarmaka och rådande diagnosstyrda perspektiv?

Webinariet sändes live på vår Facebooksida, där du också kan se webinariet i efterhand. Länken till webinaret finner du här.

Panelen för webinariet bestod av;

  • Johanna Brynielsson är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykoterapihandledare och specialist i klinisk psykologi. Hon har varit verksam inom psykiatrisk öppenvård sedan 20 år med specialisering inom utredning och behandling av komplex traumatisering och dissociation.
  • Alain Topor är docent vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och professor vid Institutet för psykosocial hälsa, Universitetet i Agder, Norge.
  • Stefano Selvani är psykiatriker och specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri. F.n. verksam som överläkare i Barnpsykiatri på Sanks/Karasjok i Nordnorge på en ungdomspsykiatrisk avdelning samt som konsult inom barnpsykiatri Sverige.
  • Frida Öhrberg är gymnasielärare i svenska och historia med mångårig erfarenhet av barn och unga i skolan samt med egen upplevd erfarenhet av psykiatri. Hon har även universitetsstudier i filosofi, språkvetenskap och ungdomskulturer, och läser för närvarande, vid sidan av arbetet, en magisterexamen i litteraturpedagogik.
  • Fanny Marell är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Hon har arbetat i ca 25 år med socialt arbete på socialtjänst, familjebehandling på institution för ungdomar, som kurator/familjeterapeut inom BUP och som familjeterapeut på ätstörningsklinik. F.n. arbetar hon privat som handledare och utbildare samt med psykoterapi
  • Lasse Mattila är socionom, föreläsare, handledare och författare. Han har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med barn och unga i utsatta livssituationer, däribland som skolkurator och som arbetsledare inom socialtjänsten, samt som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård. Han är chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden.

Facilitator för webinariet var Frida Åberg har en psykologexamen och arbetar sedan 15 år med organisationsutveckling, coaching och facilitering av grupper. Hennes specialistområde är organisatorisk hälsa och stressrelaterade sjukdomar.

Tidigare webinar

Du kan läsa mer om och se vårt första webinar om psykiatriska diagnoser här.