Workshop om peer support nu tillgänglig på vår Youtube-kanal

2022-04-02

I anslutning till vårt årsmöte lördagen den 26 mars arrangerade vi en workshop om peer support. Workshopen leddes av vår styrelseledamot Dunja Grisell tillsammans med Ann-Charlotte Björklund från vårt strategiska samarbetspartner, Återhämtningens Hus i Malmö. Nu finns inspelningen från workshopen tillgänglig på vår YouTube-kanal.

Under workshopen berättar Dunja om peer support och dess historia i Sverige och i världen samt om internationella peer support-nätverket Intentional Peer Support (IPS). Ann-Charlotte berättar om sina erfarenheter, om Återhämtningens Hus i Malmö och om verksamhetens bakgrund, nutid och framtid.

Föredragen följs av samtal om bland annat synen på människors lidande, om goda exempel runt om i världen, om behovet av en grundläggande systemförändring i Sverige, samt om peer supports roll och möjligheter för återhämtning från psykisk ohälsa.

Se workshopen >>