Medicinkollen har blivit Psykofarmakakollen och börjar ta form

2019-10-31

När det gäller arbetsgruppen för Medicinkollen har det under hösten hänt en del. Medan gruppen sökt sin form har diskussioner förts i olika konstellationer i framarbetandet av det praktiska stödmaterial till både yrkesverksamma och till vårdsökande som är gruppens huvuduppdrag. Diskussionerna har bl.a. lett till att gruppen, liksom stödmaterialet, bytt namn från Medicinkollen till Psykofarmakakollen.

En annan nyhet från arbetsgruppen är att gruppen nu, inom ramen för FAP:s samarbete med föreningen Equal Stockholm, färdigställt en digital checklista för misstänkta biverkningar av psykofarmaka som kan användas av såväl yrkesverksamma som vårdsökande i samband med uppföljningarna av ev. psykofarmakaförskrivning. Biverkningslistan går att finna på vår hemsida under rubriken Psykofarmakakollen. På denna sida kan du även finna andra nyttiga länkar om bl.a. psykofarmaka och biverkningsrapportering.

Fortsatta arbetet i arbetsgruppen för Psykofarmakakollen kommer bl.a. att handla om första vårdkontakten, vid pågående medicinering, nedtrappning och utsättning samt efter avslutad psykofarmakabehandling.

Arbetsgruppen för Psykofarmakakollen