Möjlighet att lämna förslag på kandidater till förtroendeuppdrag inom FAP

2020-02-13

Som en del i vårt uppdrag inom valberedningen har vi för en tid sedan haft en avstämning med sittande styrelsen inför kommande årsmötet söndagen den 29 mars 2020. Efter avstämningarna med styrelsen kan vi konstatera att Jeanette Nord aviserat om att hon inte kommer att kandidera för omval medan övriga ledamöterna har uttryckt sig vara positiva till att fortsätta sina uppdrag.

Enligt föreningens stadgar har du som är medlem i FAP rätt att inkomma med förslag till kandidater till styrelseledamöter och -suppleanter. Vi vore tacksamma om du kunde göra detta till oss genom kontaktformuläret på hemsidan (med rubrik ”Förslag till kandidater”) senast fredagen den 21 februari 2020 så hinner vi bearbeta underlagen till vårt förslag som kommer att bifogas kallelsen till årsmötet (som enligt stadgarna ska skickas ut senast tre veckor innan årsmötet).

Med vänliga hälsningar

Cicki Malmström & Julia Svensson
Valberedningen, FAP