Kallelse till extra årsmöte

2023-10-12

Tid: Lördagen den 28 oktober 2023 kl. 10.00-12.00
Plats: Digitala plattformen Zoom (se mötes länk längre ner i denna kallelse)

Bakgrund

Den 11 juni beslutade årsmötet, utifrån styrelsens förslag, att vidga föreningens syfte och ändamål och byta föreningens namn. Styrelsen fick då också i uppdrag att leda processen med namnbytet och kalla till ett extra årsmöte för verkställandet av årsmötets beslut om namnbyte i ett extra årsmöte under hösten.

Styrelsen har efter årsmötet den 11 juni bjudit in samtliga medlemmar till att lämna in namnförslag som harmoniserar med föreningens utvidgade syfte och ändamål. Till vår stora glädje inkom det närmare 90 namnförslag, som styrelsen sammanställde och diskuterade under styrelsehelgen i Stockholm den 1-3 september. Efter sammanställningen av de inkomna förslagen bjöd styrelsen samtliga medlemmar till en worskhsop den 18 september. Detta för att ge medlemmarna möjlighet att reflektera kring de inkomna namnförslagen samt lämna synpunkter på de tankar som styrelsen presenterat inför workshopen.

Utifrån tidigare årsmötetsbeslutet och efter ovan nämnd process vill styrelsen nu kalla till ett extra årsmöte lördagen den 28 oktober 2023 kl. 10.00-12.00. Huvudpunkten för detta extra årsmöte är enligt ovan  byte av föreningens namn.

Dagordning och möteshandlingar

Nedan finner du dagordningen för extra årsmötet den 28 oktober samt information om möteshandlingarna och länken till mötet.

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd för mötet
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  6. Fastställande av föredragningslista.
  7. Stadgeändring: byte av namn Bilaga 1
  8. Mötets avslutande

Se och ladda ner dagordningen som PDF >>

Möteshandlingar och möteslänk

Möteshandlingarna har idag (231012) skickats till samtliga medlemmar via medlemsbrev (e-post). Är du medlem och saknar möteshandlingarna och/eller länken, hör gärna av dig till undertecknad så ordnar vi detta.

Väl mött den 28 oktober!

Styrelsen genom

Lasse Mattila
Ordförande