Vi har mycket att se fram emot under 2020

2019-12-31

Kalenderåret, och så småningom vårt första verksamhetsår, lider mot sitt slut. Det har verkligen varit ett händelserikt första år med mycket hoppingivande energi. När vi nu summerar det snart gångna året och dess aktiviteter så blir jag både stolt och inspirerad av allt som vi tillsammans har åstadkommit. Och då ska vi ändå komma ihåg att vi knappt har börjat. Vi har mycket att se fram emot under kommande året 2020 i vårt fortsatta arbete för den förändring som FAP finns till för att skapa.

Som avstamp till kommande året finns nedan ett axplock av vad vi hunnit uträtta under 2019.

Aktioner

Vi har under året gjort fem aktioner i form av skrivelser och uppmaningar till bl.a. Socialstyrelsen, socialminisister, Läkemedelsverket, regeringen och media.

Medlemsbrev

Vi har sedan tidigt på verksamhetsåret distribuerat ett månatligt medlemsbrev där vi försökt hålla dig som medlem underrättad om vad som händer både bakom och framför kulisserna i föreningen. I medlemsbreven har vi försökt att ge en inblick i pågående arbetet i våra olika arbetsgrupper, skriva om nyheter i och runt föreningen, samt delat med oss av ett urval av nyheter som publicerats i media i de frågor som vi arbetar med.

Hemsida

Den 5 september lanserade vi vår efterlängtade hemsida, www.alternativ-till-psykofarmaka.se. På sidan kan du bl.a. läsa om föreningens syfte, ändamål och organisation samt om pågående arbetet i föreningens olika arbetsgrupper. På sidan finns även grundläggande information om psykofarmaka och om nedtrappning, samt en växande sammanställning över alternativ till farmakologisk behandling vid det som idag kallas psykisk ohälsa.

Nationell kampanj

Vi har arbetat intensivt med förberedelserna för en nationell kampanj för främjandet av behandlingsalternativ för de vårdsökande inom psykiatrin som önskar annan behandling än psykofarmaka. Vi har i november månad bjudit olika riksförbund och enskilda föreningar till gemensamma samtal under januari-februari 2020 i Stockholm, Malmö och Göteborg. Detta i syfte att undersöka intresset hos andra föreningar att bilda en gemensam kampanjgrupp med oss inför fortsatta kampanjarbetet.

Konferens om rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

Vi har i uppdrag av årsmötet den 16 mars 2019 arbetat med att arrangera konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa som kommer att äga rum lördagen den 28 mars 2020 i Stockholm. Efter första ”blänkaren” om konferensen har intresset för konferensen visat sig vara stort och hälften av platserna är redan förbokade genom intresseanmälan via vår hemsida.

Psykofarmakakollen

Vi har arbetat intensivt med framtagandet av Psykofarmakakollen, ett praktiskt stödmaterial till såväl yrkesverksamma och vårdsökande som anhöriga. Syftet med materialet är att öka patientsäkerheten bl.a. genom information om psykofarmaka och deras effekter och biverkningar samt om alternativen till farmakologiska behandlingar. Inom ramen för arbete med Psykofarmakakollen har vi även i samarbete med föreningen Equal Stockholm tagit fram en digital checklista för misstänkta biverkningar av psykofarmaka.

Samarbete med Inner Compass Initiative (ICI)

Vi har under året ingått i ett strategiskt samarbete med amerikanska Inner Compass Initiative (ICI) ledd av Laura Delano. Samarbetet omfattar bl.a. rättigheterna för FAP att översätta ICI:s praktiska steg-för-steg-stödmaterial för nedtrappning av psykofarmaka. Utöver översättningen av stödmaterialet vid nedtrappning omfattar samarbetet även en tät kontakt mellan FAP och ICI i frågor om nedtrappning, samt planering av kommande workshops om nedtrappning och utsättning av psykofarmaka i Sverige.

Internationellt nätverksmöte om nedtrappning av psykofarmaka

Vi har genom undertecknad varit representerade på internationell nätverksträff om nedtrappning av psykofarmaka, arrangerad av International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW), i Göteborg.

Uppdrag att leda översättning av banbrytande vägledning

Vi efter lanseringen av banbrytande vägledning för yrkesverksamma i England och efter kontakter med brittiska ledningsgruppen för vägledningen fått äran att leda översättningsarbetet av dokumentet till svenska.

Vill du engagera dig?

Mer information om vårt tidigare, pågående och kommande arbete finner du på hemsidan. Vill du som är medlem vara med i någon av föreningens arbetsgrupper, eller starta en ny arbetsgrupp i dina hjärtefrågor, tveka inte att kontakta oss antingen genom kontaktformuläret på vår hemsida eller via undertecknad på lasse@lassemattila.com.

Medlemskap

Om du ännu inte är medlem i FAP och vill bli det kan du göra detta genom att betala mdlemsavgiften genom bg 5312-3386 eller Swish 123 076 69 98 (ange gärna namn, bostadsort och e-postadress vid betalningen). Medlemsavgiften för 2020 är samma som tidigare, dvs. 250 kr för enskild medlem, 350 kr för familjemedlemskap (samtliga familjemedlemmar) och 1 500 kr för stödmedlem (företag och andra föreningar).

Önskar er alla ett fantastiskt nytt år 2020 och ser fram emot att fortsätta göra skillnad tillsammans med er!

Lasse Mattila
Ordförande, FAP